سفارش تبلیغ
صبا ویژن
لـبخنـــــــــد مــــــــــــــــاه

این روزها عجیب می ترسم...

از خودم...

و از عاقبت این پریشانی های ذهنی ...

جایی بین درستی و نادرستی...

خیر و شر

گیر کرده ام...

در خودم...

 مهربانترینِ همیشه همراهم، این روزها بیش از پیش دستانم را محکم بگیر

و این من لجوج را به مسیری راهنمایی کن که درست ترین است...

نشانم بده زیبایی را ببینم در آنچه تو میخواهی...

من ازعاقبت این روزهایی که همه حفظ خوبی ها همچون نگه داشتن آتش گداخته در دستانم است می ترسم...

 

 


شنبه 93/10/20 | 11:58 عصر | *قاصدک* | نظر


دریافت کد موزیک